facebook: loristtv

LORIST TV, AKTIVNA TELEVIZIJA SA PRIRODOM NA PRVOM MESTU


LORIST TV, AKTIVNA TELEVIZIJA SA PRIRODOM NA PRVOM MESTU

LORIST TV je internet televizijski kanal, koji se fokusira na prirodu, sve njene vrednosti  i turističku valorizaciju prostora Republike Srbije.  Za ciljnu grupu odabrali smo istinske zaljubljenike prorode i skladnog života sa njom. Ma gde bili, u Srbiji ili u našoj dijaspori.

Zato su naše glavne teme ekologija, eko turizam, lovni, ribolovni, seoski, etno, banjski, verski  i svi drugi selektivni oblici turizma koji treba i mogu da afirmišu Srbiju kao turističku destinaciju.  Naravno za teme imamo i zdrav život, proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane i sve ono što vuče korene iz suživota u prirodi  i sa prirodom. Otuda naš jednostavni slogan, PRIRODA NA PRVOM MESTU.

LORIST TV osnovana je 2011 godine u okviru izdavačke kuće Lorist Agencija Novi Sad-Petrovaradin.

Dodatne informacije:

Ukoliko ste zainteresovani za partnerski ugovor sa LORIST TV, kao sponzor ili kao korisnik naše marketing aktivnosti  a u cilju prezentacije vašeg grada, regiona ili firme ili kako bi povećali svoj  e-commerce potencijal  uz promociju vašeg brenda, javite nam se. Mi ćemo znati kako i šta dalje.

Lorist TV

Web: www.loristtv.com

www.lorist.co.rs

Telefoni: 00381 21432222; 00381 21 643 56 38; 00381 60 643 22 22, 00381 62 464 722

E-mail: info@loristtv.com